Hotărârea nr. 479/2010

Hotărârea 479/2010 - Însuşire documentaţiei tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Petöfi Sandor nr. 10, ap. 4.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL479_14.12.2010.PDF