Hotărârea nr. 478/2010

Hotărârea 478/2010 - Însuşirea raportului de evaluare a cotei-părţi de 26,09% din podul imobilului situat în Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 6, înscris în C.F. nr. 194592, cu nr. topo 14/1, cotă-parte ce aparţine ap. nr. 6 şi nr. 9 şi aprobarea sistării stării de indiviziune asupra podului.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL478_14.12.2010.PDF