Hotărârea nr. 477/2010

Hotărârea 477/2010 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL477_14.12.2010.PDF