Hotărârea nr. 477/2010

Hotărârea 477/2010 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.