Hotărârea nr. 475/2010

Hotărârea 475/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 444/2010 (aprobarea P.U.D. locuinţă familială P+E+M, str. Branului nr. 6).

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL475_14.12.2010.PDF