Hotărârea nr. 472/2010

Hotărârea 472/2010 - Aprobarea P.U.D. casă de vacanţă P+M, str. D. D. Roşca nr. 13; beneficiar: Zanc Ioan.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL472_14.12.2010.PDF