Hotărârea nr. 468/2010

Hotărârea 468/2010 - Modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 434/2010 (aprobarea desfăşurării concursului de soluţii finalizat prin negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, în vederea stabilirii soluţiei arhitecturale pentru Sala de concerte, Sediul Filarmonicii Transilvania şi Anexe şi a cuantumului premiilor care urmează să fie acordate în cadrul acestei proceduri).

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.