Hotărârea nr. 466/2010

Hotărârea 466/2010 - Acceptarea donaţiei din partea S.C. Dobrescu Arh S.R.L., a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reţea de staţii self-service de închiriere de biciclete”.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.