Hotărârea nr. 465/2010

Hotărârea 465/2010 - Exclusivitatea prestării serviciilor de salubritate menajeră pe raza municipiului Cluj-Napoca, de către S.C. Rosal Grup S.R.L., pe sectorul I şi, respectiv, companiei de salubritate Brantner Vereş S.A., pe sectorul II.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.