Hotărârea nr. 464/2010

Hotărârea 464/2010 - Aprobarea proiectului şi a cheltuielior legate de proiectul „Modernizarea tramei stradale de acces în zona industrială”, din Cluj-Napoca, judeţul Cluj.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL_464.PDF