Hotărârea nr. 463/2010

Hotărârea 463/2010 - Aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea tramei stradale de acces în zona industrială”, din Cluj-Napoca, judeţul Cluj.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.