Hotărârea nr. 462/2010

Hotărârea 462/2010 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizare sediu str. Meşterul Manole f.n.”.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL_462.PDF