Hotărârea nr. 459/2010

Hotărârea 459/2010 - Aprobarea unui schimb de imobile şi însuşirea rapoartelor de evaluare a proprietăţii imobiliare.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.