Hotărârea nr. 459/2010

Hotărârea 459/2010 - Aprobarea unui schimb de imobile şi însuşirea rapoartelor de evaluare a proprietăţii imobiliare.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL_459.PDF