Hotărârea nr. 458/2010

Hotărârea 458/2010 - Aprobarea solicitării de trecere a unui teren, din proprietatea Statului Român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL_458.PDF