Hotărârea nr. 457/2010

Hotărârea 457/2010 - Însuşirea documentaţiei tehnice pentru dezlipirea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL_457.PDF