Hotărârea nr. 456/2010

Hotărârea 456/2010 - Însuşirea documentaţiei tehnice pentru dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Spaliul Independenţei nr. 6.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.