Hotărârea nr. 455/2010

Hotărârea 455/2010 - Însuşirea documentaţiei tehnice de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 10 şi retragerea unui drept de administrare.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL_455.PDF