Hotărârea nr. 454/2010

Hotărârea 454/2010 - Însuşirea documentaţiei tehnice de alipire a unor terenuri, situate în municipiul Cluj-Napoca.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL_454.pdf