Hotărârea nr. 453/2010

Hotărârea 453/2010 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 7 (fostă str. Cireşilor nr. 53).

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.