Hotărârea nr. 45/2010

Hotărârea 45/2010 - Plata sumei de 10750 lei către Mânzatu Emil, Blaga Maria, Berindean Ruxandra Alina şi Vulpescu Dan Gabriel cu titlu de cheltuieli de judecată.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 10.750 lei. cu titlu de cheltuieli de judecată, către MÎNZATU EMIL. BLAGA MARIA, BERINDEAN RUXANDRA ALINA și

VULPESCU DAN GABRIEL

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 10.750 lei. cu titlu de cheltuieli de judecată, către MÎNZATU EMIL. BLAGA MARIA. BERINDEAN RUXANDRA ALINA și VULPESCU DAN GABRIEL - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 244303/411/05.01.2010 al Direcției economice, prin care se propune plata sumei de 10.750 lei, cu titlu cheltuieli de judecată, către MÎNZATU EMIL, BLAGA MARIA. BERINDEAN RUXANDRA ALINA și VULPESCU DAN GABRIEL. în baza Deciziei civile nr. 273/A/2008. pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 2919/1/2006 și a Deciziei nr. 7022/2009. pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 1170/1/2009. irevocabilă;

Reținând prevederile dispozitivului Deciziei civile nr. 273/A/2008 și ale Deciziei nr. 7022/2009. irevocabilă;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l-Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 10.750 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către MÎNZATU EMIL. BLAGA MARIA. BERINDEAN RUXANDRA ALINA și VULPESCU DAN GABRIEL în baza Deciziei civile nr. 273/A/2008. pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 2919/1/2006 și a Deciziei nr. 7022/2009. pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 1170/1/2009, irevocabilă.

Art.2-Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.

voturi )Nr. 45 din 16 februarie 2010

(Hotărârea a fost adoptată cu 27