Hotărârea nr. 449/2010

Hotărârea 449/2010 - Modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 467/2009 (aprobarea eliberării acordului de funcţionare pentru agenţii economici care desfăşoară activităţi de comerţ şi servicii de piaţă, inclusiv cele de alimentaţie publică, pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL_449.PDF