Hotărârea nr. 448/2010

Hotărârea 448/2010 - Atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiul Cluj-Napoca.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL_448.PDF