Hotărârea nr. 447/2010

Hotărârea 447/2010 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.