Hotărârea nr. 447/2010

Hotărârea 447/2010 - Aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL_447.PDF