Hotărârea nr. 445/2010

Hotărârea 445/2010 - Aprobarea P.U.D. operaţiuni notariale de comasare şi parcelare pentru construire locuinţe unifamiliale P+1E, str. Tamasi Aron; beneficiare: Pojaru Maria, Simon Maria, Stoica Maria şi Vuşcan Anastasia.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL_445.PDF