Hotărârea nr. 444/2010

Hotărârea 444/2010 - Aprobarea P.U.D. locuinţă familială P+E+M, str. Branului nr. 6; beneficiară: Pojar Emilia.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.