Hotărârea nr. 442/2010

Hotărârea 442/2010 - Aprobarea P.U.D. amenajări aferente pentru mansardarea blocului din str. Puieţilor nr. 6; beneficiari: Szekely Eva şi Moldovan Aurelian.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/HCL_442.PDF