Hotărârea nr. 437/2010

Hotărârea 437/2010 - Aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizare Calea Borhanciului, în municipiul Cluj-Napoca”.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/2010_hot_cl_9795_437.PDF