Hotărârea nr. 436/2010

Hotărârea 436/2010 - Modificarea Hotărârii 292/2010 (aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul „Reţea de staţii self-service de închiriere de biciclete”).

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.