Hotărârea nr. 435/2010

Hotărârea 435/2010 - Modificarea anexei Hotărârii nr. 291/2010 (aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reţea de staţii self-service de închiriere de biciclete”).

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/2010_hot_cl_9794_436.PDF