Hotărârea nr. 432/2010

Hotărârea 432/2010 - Plata echivalentului în lei a sumei de 14.500 EUR, cu titlu de sultă şi a sumei de 836 lei, cu titlu de cotă onorariu expert, către Vereş Ana, Vincze Katalin, Daniel Irina, Matyaş Ioan, Botha Mihai, Botha Cristina, Botha Vasile şi Botha Daniela.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/2010_hot_cl_9790_432.PDF