Hotărârea nr. 430/2010

Hotărârea 430/2010 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 30 blocuri de locuinţe-condominii.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/2010_hot_cl_9788_430.PDF