Hotărârea nr. 428/2010

Hotărârea 428/2010 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Modernizarea/automatizarea centralelor termice-Înlocuirea cazanelor în centralele termice”.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/2010_hot_cl_9786_428.PDF