Hotărârea nr. 427/2010

Hotărârea 427/2010 - Darea în administrare, Casei de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piaţa Lucian Blaga nr. 1-3.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/2010_hot_cl_9785_427.PDF