Hotărârea nr. 426/2010

Hotărârea 426/2010 - Modificarea Hotărârii nr. 541/2008 (darea în folosinţă gratuită a unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, în vederea desfăşurării activităţii Direcţiei de Asistenţă Socială, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 43/2010.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.