Hotărârea nr. 424/2010

Hotărârea 424/2010 - Însuşirea documentaţiilor cadastrale pentru reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri aferente Complexului sportiv Stadion Municipal „Ion Moina”.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/2010_hot_cl_9782_424_1.pdf