Hotărârea nr. 423/2010

Hotărârea 423/2010 - Însuşirea documentaţiei tehnice topografice pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Eroilor nr. 4, parter, ap. 11 şi 12.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/2010_hot_cl_9782_423.PDF