Hotărârea nr. 422/2010

Hotărârea 422/2010 - Concesionarea, prin încredinţare directă, în vederea extinderii şi mansardării construcţiei existente, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. B. P. Haşdeu nr. 41-43, în suprafaţă de 24 m.p.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/2010_hot_cl_9781_422.PDF