Hotărârea nr. 421/2010

Hotărârea 421/2010 - Prelungirea Contractului de sociere nr. 162/2000, pentru spaţiul cu altă destinaţie, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 25.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/2010_hot_cl_9780_421.PDF