Hotărârea nr. 419/2010

Hotărârea 419/2010 - Vânzarea terenului cu destinaţia de curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia nr. 21.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/2010_hot_cl_9778_419.PDF