Hotărârea nr. 417/2010

Hotărârea 417/2010 - Vânzarea terenului aferent ap. 2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ploieşti nr. 26.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/2010_hot_cl_9776_417.PDF