Hotărârea nr. 415/2010

Hotărârea 415/2010 - Vânzarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 74.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.