Hotărârea nr. 414/2010

Hotărârea 414/2010 - Vânzarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Lotrului nr. 4.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/2010_hot_cl_9773_414.PDF