Hotărârea nr. 413/2010

Hotărârea 413/2010 - Vânzarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dobrogenu Gherea nr. 25.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/2010_hot_cl_9772_413.PDF