Hotărârea nr. 411/2010

Hotărârea 411/2010 - Aprobarea avizului de oportunitate al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/2010_hot_cl_9770_411.PDF