Hotărârea nr. 407/2010

Hotărârea 407/2010 - Aprobarea P.U.D. locuinţă unifamilială D+P+E, str. Pomet nr. 6D; beneficiar: Crişan Alin.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/2010_hot_cl_9766_407.PDF