Hotărârea nr. 405/2010

Hotărârea 405/2010 - Aprobarea P.U.D. locuinţă unifamilială S+P+E, str. Prunilor nr. 4; beneficiar: Klazăr Codruţ.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://www.e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/2010_hot_cl_9764_405.PDF