Hotărârea nr. 402/2010

Hotărârea 402/2010 - Aprobarea P.U.D. locuinţă unifamilială Dp+P+M, str. Bucovina nr. 8A; beneficiar: Stana Antoniu.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/2010_hot_cl_9759_400.PDF