Hotărârea nr. 400/2010

Hotărârea 400/2010 - Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/2010_hot_cl_9759_400.PDF