Hotărârea nr. 399/2010

Hotărârea 399/2010 - Rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2010 pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Adresa indicată era: https://e-primariaclujnapoca.ro/hcl/2010/2010_hot_cl_9758_399.PDF