Hotărârea nr. 388/2010

Hotărârea 388/2010 - Aprobarea listei finale pentru anul 2010, rezultată în urma soluţionării contestaţiilor, pentru tinerii care au acces la locuinţe construite prin A.N.L., destinate închirierii şi aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuinţele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AI. MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei finale pentru anul 2010. rezultată în urma soluționării contestațiilor, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L.. destinate închirierii și aprobarea listei de repartizare. în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei finale pentru anul 2010, rezultată în urma soluționării contestațiilor, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii și aprobarea listei de repartizare. în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L. proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 232283 din 6 octombrie 2010. al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea listei de priorități pentru anul 2010. rezultată în urma soluționării contestațiilor, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii și aprobarea listei de repartizare. în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, actualizată cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 592/2006. ale Legii nr. 114/1996. republicată, ale Legii nr. 241/2001 și ale O.U.G. nr. 40/1999;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă lista finală pentru anul 2010. rezultată în urma soluționării contestațiilor, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă lista de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințe destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.. conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Afișarea listei prevăzute la ari. 2 va li tăcută după apobarca acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și prin postare pe site-ul autorității locale \v\v w.pr i mariacIuinapoca.ro.

ART.4. Contestațiile la lista de repartizare prevăzută la art. 2 vor fi depuse în termen de șapte zile de la data afișării. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 15 zile de la înregistrare. în condițiile legii.

ARTA Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimonial municipiului

și evidența proprietății.


Nr. 388 din 14 octombrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Anexa 1 la Hotărârea nr. 388/2010

Lista finală pentru anul 2010, rezultată în urma soluționării contestațiilor, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Nr. cri.

Nr. Dosar

Numele și prenumele

Adresa

Nr. de înreg. inițial

Nr. înreg. dosare complete

Punctaj

1

15

PANFILOIU MAR1US

I.C.Brătianu nr.8 ap.6

70394/31.10.2002

102802/13.05.2010

65

2

83

BOANCÂ COSMIN FLOR1AN

Mehedinți nr.51-53 ap32

49029/26.07.2002

115456/28.05.2010

64

3

58

SOACACI IOANA MARIA

Craiova nr.l 8 ap.3

35990/22.05.2003

113320/26.05.2010

62

4

50

POP LUCIAN

Bihorului nr.l 9 ap.l

41392/16.06.2003

112245/25.05.2010

61

5

101

NAGY ANDREEA

S.AIbinii nr.129 ap.47

75579/22.11.2002

116073/28.05.2010

60

6

118

ALHAFEZLIVIA

T.Ciortea nr.28

6249/02.02.2004

116346/28.05.2010

59

7

18

FÂRCAȘ ANA GABRIELA

Fabricii de Zahăr nr.58 ap.318

70112/11.O4.2OO3

104134/14.05.2010

59

8

27

NEAG ALINA ALEXANDRINA

Tășnad nr.24 ap. 7

49198/14.07.2003

107800/19.05.2010

58

9

66

SZABO EN1KO SUSANA

Tășnad nr.17 ap.25

81611/20.11.2003

114090/27.05.2010

58

10

19

RUSSERGIU

Retezai nr.3 ap.92

1281 12.12 2001

104228/14.05.2010

58

11

68

BOȘCA LI A VIORICA

Godcanu nr. 18 ap.3l

63416/17.09.2004

114293/27.05.2010

58

12

44

VELCIIEREAN CONSTANTIN SORIN

Vidraru nr. 13-15 ap. 10

64467/08.10.2002

110563/21.05.2010

58

13

31

MOCANU ANDREEA ALINA

Bucium nr.9 ap. 19

49077/1 1.07.2003

109002/20.05.2010

56

14

96

NISTOR VIORICA M1RELA

Plopilor nr.4 ap.20

74359/24.10.2003

115979/28.05.2010

56

15

20

COLTO LIVIA

Braniște nr. 142 Com.Gilău

33716/12.05.2004

104794/14.05.2010

56

16

64

CĂLUGĂR IONEL MARIUS

Mogoșoaia nr.4 ap.4

6419/02.02.2004

113985/27.05.2010

55

17

117

STANCIU MIMAI 1 A

B-dul M.Viteazu nr.l 1 ap.47 mun.Hunedoara

35947/05.05.2006

116330/28.05.2010

55

18

119

SAJGO IST VAN

Aleea Bîrsei nr.l ap.23

49078 12.07 2004

116350/28.05.2010

55

19

35

BUCUR CIPR1AN IOAN

Mehedinți nr.50-52 ap.94

9680 16.02.2004

109240/20.05.2010

55

20

41

POP LOREDANA

N Cnstea nr 28

77248/09 10 2006

110372/21 05 2010

54

21

51

STÎNĂ FLORIN GABRIEI.

Sitarilor nr.46

39937/18.05.2006

112321/25.05.2010

54

22

52

STANCIU MIHAELA LĂCRIMIOARA

Mehedinți nr.88 ap.4

9904/13.02.2003

Îl 2598/26.05.2010

54

23

125

TOADER 1RINA CRENGUȚA

I.acu Roșu nr.3 ap.33

81445/19 11.2003

116376/28.05.2010

54

24

47

COSTACHE MIRCEA ADRIAN

Teleorman nr.l 1 ap. 15

88999/12.12.2005

111839/25.05.2010

53

25

63

DĂNII.Ă ANA MARIA ILEANA

Aleea Gârbău nr.3 ap.29

41949/21.05.2007

113919/27.05.2010

53

26

5

MUREȘAN TEODOR VASILE

Răsăritului nr. 105 ap. 10

1894/10.01.2007

90395/28.04.2010

53

27

98

TĂTARU MIMAI BOGDAN

A.VIaicu nr.27 ap.5

83301/24.12.2002

116026/28 05.2010

53

28

103

POJAR SIMONA

Braleș nr. 14 ap. 14B

3696/04.05.2007

11610/28.05.2010

53

29

102

BUNEA MARIAN GAVR1L

Fabricii de Zahăr nr. 12 ap. p >/                ’

2514/12.01.2006

116083/28.05.2010

53

30

39

IIORNISCIIER ENIKO EMESE

Fîntănele nr.32 ap.77    țnl           )

,38102/25.05.2005

109732/20.05.2010

53

31

43

MÎNDRUȚ MIMAI RAREȘ

Mehedinți nr.23 ap.47                    Zu y

67644/04.09.2006

110542/21.05.2010

52

32

7

BOGDAN CLAUDIA NICOLETA

Mehedinți nr.82 ap. 19

41985/14.06.2004

97070/06.05.2010

52

33

67

F1TERÂU ANA MARIA

1 eleorman nr 65 ap.25

1933/11.01.2005

114272/27.05.2010

52

34

38

LĂCĂTUȘ BELA OLIMPIU

Venus nr.22 ap.42

6287/26.01.2006

109638/20.05.2010

52

35

76

MADRU MIHAI

Peana nr. 15 ap.6

49355/22.06.2006

115345/28.05.2010

52

36

95

BÂNOIU ANCA VALENTINA

Zorilor nr.43 ap.36

86952/14.1 1.2006

115951/28.05.201()

51

37

65

CIUBÂNCAN MARIUS AUGUSTIN

Padin nr.28 ap.7

97296/21.12.2006

114066/27.05.2010

51

38

82

G1IIȚIU MON1CA ELENA

C.Brâncuși nr. 175 ap.42

624/05.01.2006

115446/28.05.2010

51

39

79

CÎMPEAN OVIDIU VASILE

P-|a Abator bl.luni ap. 18

46593/12.06.2006

115399/28.05.2010

51

40

37

BUTYKA CRISTINA

Șesului nr.2 ap.l

21794/15.03.2007

109617/20.05.2010

50

41

22

FODOR ALIN SORIN

Fabricii nr. 11 ap.55

19902/18.03.2005

105221/17.05.2010

50

42

16

FERENCZ UNIGE EVA

Fîntîncle nr.63-65 ap. 169

70756/15.09.2006

102873/13.05.2010

50

43

105

ZAGRAI MIOARA

Aleea Moldoveanu nr.17 ap.28

22634/16.O3.2OO7

116132/28.05.2010

49

44

10

OSOIAN EMIL LUCIAN

Făgărațului nr.25

75139/17.09.2007

100315/11.05.2010

49

45

24

FODOREAN CAMELIA

Mehedinți nr.22-24 ap 85

21860/30.03.2004

106317/18.05.2010

49

46

94

MĂNZAT CLAUDIA ANCA

Mehedinți nr.22-24 ap.7l

23564/30.03.2005

115931/28.05.2010

48

9

POPCIPRIAN CĂLIN

Pasteur nr.77 ap.40

10253/06.02.2007

99771/10.05.2010

47

48

91 Imogoș iosif ADRIAN

Aleea Cioplea nr.10 ap.2

67035/25.09.2003

115868/28.05.2010

47

49

110

RUSU DANIEL

J.Jaures nr.6A ap.2

112406/29.05.2009

116242/28.05.2010

47

50

40

BUCUR MIHAF.LA DANA

L.Pasteur nr.69 ap.22

86541/18.10.2007

110356/21 05 2010

47

51

77

BACI SANDA

Băișoara nr.9 ap.l 18

67457/23.09.2005

115373/28.05.2010

46

52

17

CULDA DAISA ANDREI

Calea Florești nr.81 ap.281

88458/28.04.2009

10325 1 1'.05.2010

46

53

33 TIȘE MARINF.I.A

Vrăbiilor nr.5-7

30913/16.04.2007

109190/20.05.2010

46

54

12

LUPUȚAN ANDREI PAUL

Alexandru vlahuțâ nr.30 ap.5

1996/10.01.2007

102084/12.05.2010

45

55

112

OPRIȘ SERGIU MARIAN

C'înepii nr.20 mun.Făgăraș jud.Brașov

220749/05.11.2009

116262/28.05.2010

45

56

1 >

POPA BOIER DAN

Pasteur nr.69 ap.9

109958/27.05.2009

102305/12.05.2010

45

57

81

( IMI’I AN PAULIOAN

P-ța Abator bl.turn ap. 18

2376/10.01.2007

II5422/28.O5.2OIO

45

58

72

JARDA LILIANA VIORICA

L.Pasteur nr.6l ap.28

82715/31.10.2006

114599      010

44

59

46

SZENDREI IMOLA

Mehedinți nr.78 ap.38

96911/20.12.2006

111699/25.05.2010

44

60

45

GERGELY CSILLA KATALIN

A.Vlahuțâ bl.lama D ap.34

5545O/I3.O7.2OO6

111353/25.05.2010

44

61

104

RUS LEONORA LOREDANA

Aleea Moldoveanu nr.17 ap.28

186651/23.10.2008

116118/28.05.2010

44

62

113

ARDEUȘ ȘTEFAN COSMIN

L.Pasteur nr.65 ap.9

52610/13.08 2002

116278/28 05.2010

44

63

90

DUMA TABITA

Primăverii nr.2 ap.29

146568/16.07.2009

1I5826/28.O5.2OIO

44

64

129

DUȘA MARIANA NICOLETA

Fabricii nr.l ap.4

98514/28.12.2006

116645/31.05.2010

44

65

138

M( 1 DOVAN MONICA

Muncitorilor nr.22 ap.32

55727/I6.O3.2OO9

116635 31.052010

44

66

86

BOC A MEDA CRISTINA

Mehedinți nr.50-52 ap. 127

12722/20.02.2006

115717/28.05.2010

44

67

62

LĂCAN IOANA SIMONA

Oltului nr.33 ap. 14

145531/20.08.2008

113903/27.05.2010

44

68

56

MUREȘAN PAVEL VASILE

('alea Florești nr.8l ap. 134

1746/09.01.2007

112817/26.05.2010

43

69

34

11ȘE ANGELA

Vrăbiilor nr.5-7

70628/14.04.2008

109200/20.05.2010

43

70

28

POP ANDREI MIHAI

Pasteur nr.77 ap.40

10251/06.02.2007

107922/19 05.2010

43

71

120

MAGDA MACEDON GELIJ

Mogoșoaia nr.4 ap.7

5825I/19.O8.2OO3

116353/28.05.2010

43

72

78

PUȘCAȘ ANCUȚA MARIA

Birsei nr.4 ap. 104

91750/21.05.2008

115389/28.05.2010

42

73

116

KUN-BALOG ELVIRA GABRIELA

A.VIaicu nr.10 ap.5

65276/19.09.2003

116320/28.05.2010

42

74

30

URECHE ANCA

Bfiița nr 3 ap.63

200289/08 10.2009

108082/19.05.2010

42

75

70

ONIȘOR GYONGYI KATI

Aleea Cioplea nr.5 ap. 11

59171/28.03.2008

114526/27.05.2010

42

76

8

SĂPI.ĂCAN S1MONA MARJA

Calea Horești nr.60 ap.84

30723/18.02.2008

98314/07.05.2010

42

77

59

OLARU-ZÂINESCU OANA

M. Preda nr.18 ap.l

54672/22.08.2002

113459/26.05.2010

42

78

122

HOLHOȘ OVIDIU TEOFIL

Dîmboviței nr.87 ap.6

58158/27.03.2008

116363/28.05.2010

41

79

53

LUPEA LUCIA

Sindicatelor nr.2 ap.2

27623/02.04.2007

112615/26.05.2010

41

80

123

HOLHOȘ CRISTIAN

Dîmboviței nr.87 ap.6

58163/27.03.2008

116369/28.05.2010

41

81

99

MOLDOVAN ȘTEFAN IULIAN

Fabricii nr. 19 ap.22

127568/19.06.2009

116032/28.05.2010

41

82

133

LAZĂR RADU SERGIU

Mftcinului nr.8

55519/04.07.2007

116640/31.05.2010

41

83

14

BĂLA.I MIHAELA

G.Barițiu nr.2 ap.5

55327/24.03.2008

102747/13.05.2010

40

84

25

HOZAGABRIEL

Vaslui nr.9 ap.l

14675/21.02.2007

106899/18.05.2010

40

85

73

RADU RALUCA ADRIANA

Izlazului nr.l1 ap.5

39115/23.02.2009

114703/27.05.2010

40

86

26

Rl SUAL1NEUGE N

Ciocanului nr.3

37837/27.05.2004

107433/19.05.2010

40

87

42

MATIȘ IOANA ANCUȚA

Ccmei nr.2 ap.76

149912/27.08.2008

110410/21.05.2010

40

88

69

BIDIAN SORIN MIHAI

Putna nr.4 ap.39

32723/04.05.2005

II4488/27.O5.2OIO

39

89

106

l( I OD» XN ( RIȘTI \N FLORIN

A.V.Voivod nr.68 ap.4

98019/12.05.2009

116151/28.05.2010

39

90

32

MUREȘAN ANA MARIA

David Ferene nr.2l ap. 26

75257/03.10.2006

109052/20.05.2010

39

91

127

MORARI CODRUȚA

Alverna nr.39-41 ap. 14

115661/03.07.2009

116385/28.05.2010

39

92

55

MUREȘAN IOAN DANIEL

Calea Horești nr.81 ap. 134

1748/09.01.2007

112803 26 05.2010

38

93

128

CRIȘAN RÂUL DANIEL

Migdalului nr.18 ap.39

179626/14.10.2008

116390/28.05.2010

38

94

88

DINUȚĂ NA TALIA

Primăverii nr.8 ap.l

36668/04.05.2007

115746/28.05.2010

38

95

126

POPA TUDOR FLORIAN

Calea Horești nr.l ap. 137

65934/07.04.2008

116379/28.05.2010

38

96

115

SOCACIU TUDOR

Iugoslaviei nr.72 ap.7

109835/27.05.2009

116311/28.05.2010

38

97

2

GRABAN-NAGY TIMEA CSENGELE

E.Racovițâ nr.57 ap.l

135230/01.07.2009

75622/12,04.2010

38

98

84

BIRO ELENA

B-dul Muncii nr.215N

98144/27.12.2006

115489/28.05.2010

38

99

49

ȘERBAN ANDREIA MIHAELA

G.Dima nr. 10 ap.26          __ __

195147/01.10.2009

II2I45/25.O5.2O1O

37

100

89

BELE CRISTIAN

21 Decembrie 1989 nr.5

22707/22.03.2006

115784/28.05.2010

37

101

111

DIMA DELIA MONICA

N.Titulesscu nr. 16 ap.23

1693/09.01.2007

116251/28.05.2010

36

102

6

BATEA I.AVINIA VALERIA

Almașului nr.l ap. 17   /

100535/04.06.2008

91416/29 04.2010

36

103

3

PĂCURAR BOGDAN NICOLAE

Rășinari nr. 1 ap.5       1 ?                  j • j

17011/01.03.2007

84966/22.04.2010

36

104

139

TUȘA CAMELIA ANDA

21 Decembrie nr. 134 ap.8 t                     ]

75806/19.09.2007

116633/31.05.2010

36

105

21

CĂLIN ADRIAN CONSTANTIN

Rășinari nr.2 ap. 11                            /

36211/03.05.2007

105144/17.05.2010

36

106

36

BICHIȘ ALIN DANIEL

Corn.lara bl.Al ap.6

218669/03.11.2009

109284/20.05.2010

34

107

109

ALMAȘAN PLEȘA MONICA MARIANA

Com.lelecu sat.Vîlcele nr.9l

32039/18.04.2006

116233/28.05.2010

34

108

97

BLAGA MIHAI TEODOR

Calea Dorobanților nr.43 ap.4

612425/30.11.2007

1 16006/28.05.2010

34

109

92

ARON GIORGIĂNA ADRIANA

Horea nr.l6-17 ap.3 ioc.Gherla jud.Cluj

43955/01.06.2006

l 1'906/28 05.2010

34

110

11 jABRUDAN COSM1N RĂZVAN

Lacu roșu nr.5 ap.20

3192/08.01.2009

100794/11 05.2010

33

111

93

BALLA LAURA COSMINA

Fabricii nr 9 mun.Gherla jud.Cluj

98489/28.12.2006

115917/28.05.2010

32

112

80

ROȘCA DANIELA MARIANA

Oașului nr.22

79486/10.11.2005

115411/28.05.2010

32

113

124

GOGA MIHAI

Aleea Peana nr.6 ap. 18

9042/01.02.2007

116371/28 05.2010

31

114

136

ARIEȘAN MAR1A ADRIANA

1.Creangă nr.28

253964/30.12.2009

116637/31.05.2010

31

115

107

BARTIȘ ERZSEBET T1MEA

Bucium nr.2l ap.3

7845/14.01.2009

116179/28.05.2010

31

116

23

CĂLIN CRISTIAN RADU

Rășinari nr.2 ap. 11

21232/14.03.2007

105241/17.05.2010

31

117

130

NEGRU CRISTIAN

L.Pasteur nr.48 ap.2

10533/10.02.2006

116644/31.05.2010

31

118

60

NÂSÂLEAN ANA MARJA

Aleea Peana nr.14 ap. 16

72141/03.04.2009

I135O1/26.O5.2OIO

31

119

71

ORBAN LUCIA

Tulcca nr.28 ap.86

94143/12.12.2006

114546/27.05.2010

30

120

114

GASPAR ERZSEBET

Pulna nr.4 ap.40

240440/07.12.2009

116308/28.05.2010

29

121

29

HORVATII LEONARD ARTHUR

G.Alexandrescu nr.2l ap.95

28179/03.04.2007

107948/19.05.2010

29

122

48

LAZĂRCOSMIN EUGEN

Mehedinți nr.65-67 ap.44

109259/19.06.2008

111863/25.05.2010

26

123

4

ANTON DAN ANDREI

B-dul Muncii nr.87 ap.26

180604/15.10.2008

86282/23.04.2010

26

124

1   BIRTAR RALUCA

Cal.Dorobanți lor nr.95 ap.45

204316/17.11.2008

70813/06.04.2010

26

125

61

CHIOR AN ALEXANDRA OANA

Brateș nr.14 ap.54

227962/23.12.2008

113518/26.05.2010

26

126

108

BLEZU ANDREA D1ANA

Năsăud nr.4 ap.44

180188/10.09.2009

116216/28.05.2010

24

127

87

ULCI1IANU MARIA ANDREEA

Vișinilor nr. 1

149701/27.08.2008

115734/28.05.2010

22

128

121

DRANCA DANIEL GAVRIL

Bucegi nr.7 ap.30

64812/04.04.2008

116360/28.05.2010

21

129

75

GALEA ANDREA ROXANA

Zorilor nr.43 ap.l

220732/05.11.2009

115335/28.05.2010

21

130

54

MANASES HAJNALKA

Tâșnad nr.17 ap.25

81609/20.11.2003

112715/26.05.2010

neeligibil

131

131

MÂRINCUȘ DIANA CR1STINA

G.Coșbuc nr.6 ap. 1

2303/10.01.2007

116643/31.05.2010

neeligibil

132

132

MÂRINCUȘ ALEXANDRA CLAUD1A

G.Coșbuc nr.6 ap. 1

55521/04.07.2007

116642/31.05.2010

neeligibil

133

85

POP CĂLIN

21 Decembrie nr. 131 ap. 134

24640/04.02.2009

115663/28.05.2010

neeligibil

134

137

CĂPUȘNEANU DANIEL

C.Drăgușanu nr.28

116636/31.05.2010

116636/31.05.2010

neeligibil

135

100

DONIC1CLAUD1A

Cîmpului nr.42 ap.79

65411/08.08.2007

116049/28.05.2010

neeligibil

136

74

CHIR.A IOANA CORINA

Sat.Reteag com.P.Rareș nr.64 jud.Bistrița-Năsâud

96027/05.05.2010

114860/27.05.2010

neeligibil

137

134

D1MA LIANA

N.Titulescu nr. 16 ap.23

116260/28.05.2010

116639/31.05.2010

neeligibil

138

135

VISKI FERENC MĂDĂL1N

I.Coroianu nr.7 ap.l

98291/12.05.2009

1 16638/31.05.2010

neeligibil

139

57

SABÂU ALINA OANA

Lăcrimioarelor nr.4 ap.8

113302/26.05.2010

113302/26.05.2010

neeligibil

Anexa 2 la Hotărârea nr. 388/2010

LISTA DE REPARTIZARE, ÎN V EDEREA ATRIBUIRII, PENTRU LOCUINȚELE DESTINATE ÎNCHIRIERII, CONSTRUITE DIN FONDURI A.N.L.

TITULAR REPARTIȚIE ÎN

VEDEREA ATRIBUIRII. PRIN ÎNCHIRIERE

STRADA

NR.

BLOC

ETAJ

NR.

APARTA MI

NT

NR.

CAMERE

SUPRAFAȚĂ

UTILĂ

1

PANFILOIU MAR1US

MEHEDINȚI

41

M3

I

7

1 cain.

44.80 mp.

2

BOANCÂ COSMIN FLOR1AN

MEHEDINȚI

41

M3

P

3

2 cam.

64.l7mp.

3

SOACACI IOANA MARJA

MEHEDINȚI

41

M2

I

4

1 cam.

44.69 mp.

4

POP LUCIAN

MEHEDINȚI

41

M3

I

23

lcam

44.80 mp

5

NAGY ANDREEA

MEHEDINȚI

41

M2

III

13

1 cam.

44.69 mp.

6

ALHAFEZ LIVIA

CALEA FLOREȘTI

58B

6

II

10

2 cam.

60.37 mp.

7

FÂRCAȘ ANAGABRIELA

MEHEDINȚI

41

M2

III

14

1 cam.

44,80 mp.

8

NEAG ALINA

MEHEDINȚI

41

Ml

II

10

1 cam.

44,80 mp.

9

SZABO ENIKO SUSANA

MEHEDINȚI

41

Ml

11

29

1 cam.

44,69 mp.

10

RUS SERGIU

MEHEDINȚI

41

M3

III

31

lcam.

44.80 mp

11

BOȘCALIA VIORICA

MEHEDINȚI

41

M2

II

28

lcam.

44.80 mp

12

VELCHEREAN CONSTANTIN

MEHEDINȚI

41

M3

III

33

1 cam.

44.69 mp.

13

MOCANU ANDREEA ALINA

MEHEDINȚI

41

M2

I

23

1 cam.

44.80 mp.

14

NISTOR VIORICA MIRELA

MEHEDINȚI

41

M3

I

6

1 cam

44.80 mp.

15

COLTO LIVIA

MEHEDINȚI

41

Ml

I

26

lcam.

44,69mp

16

CĂLUGĂR IONEL MARIUS

MEHEDINȚI

41

M3

II

29

1 cam.

44.69 mp.