Hotărârea nr. 379/2010

Hotărârea 379/2010 - Aprobarea aderării municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru asociat, la Statutul Fundaţiei „Clubul Sportiv Universitatea”, în vederea susţinerii acţiunilor/activităţilor sportive de performanţă.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea aderării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru asociat la Statutul Fundației „Clubul Sportiv Universitatea", în vederea susținerii acțiunilor/activităților sportive de performanță

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunii în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru asociat la Statutul Fundației „Clubul Sportiv Universitatea", în vederea susținerii acțiunilor/activităților sportive de performanță. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 218143 din 29.09.2010 al Direcției comunicare, relații publice și turism prin care se propune aprobarea aderării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru asociat la Statutul Fundației „Clubul Sportiv Universitatea", în vederea susținerii acțiunilor/activităților sportive de performanță;

Având în vedere dispozițiile O.G. nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 al. 7. Iii. c, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă aderarea Municipiului Cluj-Napoca. în calitate de membru asociat la Statutul Fundației „Clubul Sportiv Universitatea", în vederea susținerii acțiunilor/activităților sportive de performanță.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Fundația ..Clubul Sportiv Universitatea", Serviciul Juridic-contencios, Direcția economică și Direcția comunicare, relații publice și turism.

Nr. 379 din 14 octombrie 2010 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)